Skogs­entreprenad med bestånds­gående skördare

Skogstjänster Heby

Skogstjänster & skogs­entreprenad i Heby

Vi utför skogsentreprenader med vår beståndsgående skogsmaskin i Heby med omnejd.

Det kan handla om allt från gallring av skog med skördare till förröjning inför gallring. Kontakta oss gärna för mer information.

Nedan finns exempel på våra skogstjänster.

  • Gallring av skog
  • Röjning
  • Förröjning
  • Skotning
  • Specialhuggning